Coworkity

Privacy – Cookieverklaring

  • Home
  • Privacy – Cookieverklaring

PRIVACY – EN COOKIE VERKLARING COWORKITY
Coworkity respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de afnemers van haar diensten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die deze bezoekers en afnemers aan haar verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. Omdat we het graag persoonlijk houden, noemen we onszelf vanaf nu gewoon “wij” en “we” en jou “jij” en “je”.
In dit document vind je meer informatie over welke gegevens wij precies verzamelen en waarom wij dit doen. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website geef je aan onze privacy- en cookie verklaring te accepteren.

Bedrijfsgegevens Coworkity
Coworkity is een online platform waarop werkplekken worden verhuurd. Om boekingen mogelijk te maken, om je op correcte en persoonlijke wijze schriftelijk te kunnen benaderen en om huurders en verhuurders met elkaar in contact te brengen, verzamelen we op onze website persoonsgegevens en cookies van jou als website bezoeker. Hieronder vind je de volledige informatie van Coworkity:
Naam: Coworkity B.V.
Adres: Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden
Website: http://landing.coworkity.com
E-mail: info@coworkity.nl

Welke gegevens worden op onze website verzameld en verwerkt en waarom?
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze (overeenkomsten van) dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, zoals onder meer het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten, behouden of onderhouden van het klantenbestand. Dit gaat om gegevens die je zelf opgeeft, zoals namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, organisatienaam en aantal medewerkers, maar ook om gegevens die automatisch op basis van jouw wensen worden verzameld, zoals cookies en interesses. Wij verzamelen deze gegevens omwille van diverse redenen:
• Omdat wij onze bedrijfsactiviteiten zonder verschillende van deze gegevens niet of nauwelijks kunnen uitvoeren;
• Omdat we je zonder deze gegevens minder goed van dienst kunnen zijn;
• Omdat we met deze gegevens een betere marketing kunnen voeren;
• En omdat we hiermee voor een betere gebruikerservaring kunnen zorgen.
Verder gebruiken we bezoekersstatistieken om onszelf beter vindbaar te maken op internet. Deze grondslagen om persoonsgegevens te verzamelen zijn gebaseerd op toestemming voor wat betreft de nieuwsbrief en gerechtvaardigd belang. Het doel van deze vorm van verwerking van persoonsgegevens is het voor jou mogelijk maken om gebruik te maken van de Coworkity-website. Als je een inschrijf, contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, een account aanmaakt of je inschrijft voor de dienstverlening op onze website, dan worden de gegevens die je ons toestuurt zolang als nodig is bewaard om het formulier af te handelen, de vraag te beantwoorden, de nieuwsbrieven te kunnen versturen, het account te beheren of het website te kunnen gebruiken/pauzeren, en – als jij die keuze hebt gemaakt/aangevinkt – op een later moment eventueel weer te kunnen hervatten. Coworkity verzamelt verschillende soorten gegevens, waaronder persoonsgegevens en anonieme gegevens. Op basis van persoonsgegevens kan jouw identiteit worden herleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voor- en achternaam, adresgegevens, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres. Als je gebruik maakt van onze website http://landing.coworkity.com wordt er gebruik gemaakt van cookies en van vergelijkbare technieken. Zie het onderdel cookies verderop in ons dit document.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen en bewaren je gegevens zodat je kunt inloggen op de website, onze dienstverlening kunt gebruiken, formulieren kunt invullen en je vragen aan ons kunt stellen. Met ‘gegevens’ bedoelen we alle informatie (in de ruimste zin) die je bewust en soms ook onbewust aan ons geeft. We verzamelen en verwerken de volgende verplichte persoonsgegevens van je:
• Voor- en achternaam: in verband de juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene,
• E-mailadres: voor het versturen van een nieuwsbrief of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betrokkene zich hiervoor zelf heeft aangemeld.
• Postcode: in verband met het in kaart brengen van de buurt van de zoeker of boeker van werkplekken.
• Naam van je organisatie: in verband de juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene en het identificeren van de organisatie welke geïnteresseerd is in het boeken van werkplekken voor haar medewerkers.
• Telefoonnummer: in verband met het opnemen van contact en door kunnen geven van ad hoc informatie.
• Medewerkers: in verband met het in kaart brengen van het aantal medewerkers waar de organisatie mogelijk een werkplek voor zoekt.
• Surfgedrag op de website: om de gebruikerservaring op de website te kunnen verbeteren, campagnes te kunnen optimaliseren en gepersonaliseerde marketing uitingen buiten de website om te kunnen creëren.
Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of om je werkplek te gaan zoeken en boeken via Coworkity. Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd op het moment van inschrijven voor de nieuwsbrief en het aanmelden als zoeker of boeker van een werkplek. Hierdoor kan de betrokkene redelijkerwijs dus verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor
deze specifieke doelen gebruikt worden. Om transparant te communiceren omtrent het verzamelen van persoonsgegevens vind je onze Privacy – en Cookieverklaring terug op elke plek waar wij online jouw gegevens verzamelen:
• Inschrijven voor de nieuwsbrief;
• Inschrijven via contactformulier;
• Gebruik van de website.
Cookies, interesses en overig surfgedrag worden opgeslagen gedurende de volledige tijd dat je surft op de pagina’s van www.coworkity.com. De gegevens zoals hierboven vermeld bewaren we in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Nieuwsbrief
Coworkity stuurt gebruikers die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief informatie toe, met daarin o.a. aanbiedingen, events of nieuwe informatie over onze dienstverlening. Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kan je jezelf afmelden onderaan iedere nieuwsbrief of door contact met Coworkity op te nemen.

Gebruik van (persoons)gegevens door derden
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat voor het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van onze diensten noodzakelijk is. Zonder jouw expliciete toestemming zal Coworkity jouw (persoons)gegevens niet aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden. Coworkity kan deze gegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan personen/instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens te krijgen. Coworkity is tevens genoodzaakt om je gegevens met derden te delen indien zij hier op basis van wettelijke bepalingen toe verplicht is. Denk hierbij aan de gevolgen van een rechtszaak en/of wanneer Coworkity dit noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren, delen we bepaalde opgeslagen persoonsgegevens met externe partijen. Dit zijn o.a. Facebook, Strato, Google, Salesfeed, Linkedin, etc. Deze opsomming van partijen is niet gelimiteerd en we behouden ons het recht voor overeenkomsten aan te gaan met nieuwe partijen. Waar mogelijk hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten met de genoemde partij om ervoor te zorgen dat er vertrouwelijk met je gegevens wordt omgegaan. De privacy verklaring en de algemene voorwaarden van deze partijen zijn van toepassing.

Hoe beschermt Coworkity jouw persoonlijke informatie?
Coworkity neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerken. Je gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk behandeld. Op alle pagina’s, inclusief de pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (via SSL-technologie). Dit geldt ook voor e-mails waarin persoonsgegevens worden verzonden. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van bezoekers op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Gegevens bewaren
Coworkity maakt het boeken van de beste werkplek in je buurt mogelijk. Je (persoons) gegevens blijven daarbij bewaard. Ook als je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, blijven je reeds bewaarde (persoons)gegevens die samenhangen met onze dienstverlening bewaard in onze systemen, tenzij die (persoons)gegevens op jouw verzoek zijn verwijderd of aan een andere dienstverlener
overgedragen zijn. Voor het verwijderen van je (persoons)gegevens dien je een schriftelijk verzoek te sturen (zie voor meer informatie de paragraaf hieronder). Bij verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens maken wij melding van het datalek als bedoeld in de Meldplicht Datalekken of, met ingang van 25 mei 2018, van de inbreuk op de beveiliging als bedoeld in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.
Wat zijn jouw rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens? Als gebruiker van ons website heb je diverse rechten wat betreft de persoonsgegevens die door Coworkity verzameld worden:
• Recht op inzage: wanneer je een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan je te verschaffen. Voor inzage in je opgeslagen gegevens kun je per schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het recht op inzage hangt samen met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen bij ons (digitaal en schriftelijk) kunt opvragen en je deze gegevens indien gewenst gemakkelijk aan een andere partij kunt doorgeven.
• Recht op correctie en verwijdering: wens je de gegevens die wij van je hebben opgeslagen te wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven.

Ook voor het aanpassen en/of verwijderen van je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Coworkity zal derde partijen op de hoogte brengen van de gewijzigde en/of verwijderde persoonsgegevens. Coworkity hoeft hier niet aan te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer dit
een onevenredige inspanning kost. Als gebruiker van onze website heb je te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze website. Coworkity zal indien gewenst door de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens staken, tenzij Coworkity dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien je een klacht over onze privacyverklaring wenst in te dienen, kun je je wenden tot Coworkity of tot de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor consumenten heeft de ACM een apart informatieloket: ConsuWijzer, bereikbaar via 088-0707070. De overige contactgegevens van de ACM vind je op https://www.acm.nl/nl/contact.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of het (interne) geheugen van jouw telefoon, tablet of andere randapparatuur worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden en jouw gebruiksgemak te verhogen. Wij hanteren de volgende cookies:
• Functionele cookies: om het gebruik van de website makkelijker te maken, bijvoorbeeld om je bij een herhaalbezoek te herkennen, zodat je sneller kunt inloggen.
• Analytische cookies: om gebruiksstatistieken te verzamelen en deze met name te gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
• Tracking cookies: om te onderzoeken welke andere webpagina’s onze bezoekers nog meer bezoeken en om daarop gerichte marketing acties uit te kunnen voeren.
Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond op haar website voor uitleg (cookies verwijderen, stappenplan). Als je dat doet, kunnen we niet garanderen dat al onze diensten en functionaliteiten helemaal goed werken. Ga je op een ander device verder gaat met gebruik van onze dienstverlening? Vergeet dan niet om ook daar je browserinstellingen
te veranderen.

Andere website(s)
Soms staat er op onze website een link of verwijzing naar een andere website. Volg je zo’n link naar een andere website? Houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacy verklaring hebben en wij hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zijn. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te allen tijde aan te passen en raden je aan zo nu en dan deze pagina te bezoeken, zodat je op de hoogte bent van de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen. Eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zul je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het
laatst bijgewerkt op dinsdag 25 mei 2021.

Contact
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring van Coworkity kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Dit kan op de volgende manieren:
• Per post:
Coworkity
Turfmarkt 11,
8911 KS Leeuwarden
• Per e-mail:
info@coworkity.com

Laatste wijziging: 25-05-2021

 

 / 

Log in

Bericht versturen

Mijn favorieten